admin

22/09/2022

Tin tức- Sự kiện

Với thực đơn
🦐 Tôm thịt om dứa
🥒Canh bí xanh nấu thịt
🥕🥬 Cải thảo xào thịt thăn
Các bạn ý đã có một bữa trưa thật tuyệt vời