Thư viện ảnh trường Mầm Non Bình Minh Tây Hồ

Ngày hội đến Mầm Non Bình Minh Tây Hồ 2022

  • Ngày hội Hạnh phúc 2022

  • Một số hoạt động trường mầm non Bình Minh

    Trường Mầm non Bình Minh Tây Hồ

    Địa chỉ: Số 196 Lạc Long Quân – Ngõ 218 Lạc Long Quân, Phường Bưởi quận Tây Hồ Hà Nội

    Tel: + 024 3753 2567 Hotline: +082 5042 968

    Email: Mnbm@tayho.edu.vn