THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2023 – 2024

Tháng Sáu 7 ,2023

Căn cứ Kế hoạch số 39/KH-PGDĐT ngày 08/5/2023 của Phòng GDĐT Quận Tây Hồ về Kế hoạch tuyển sinh vào trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2023- 2024; Căn cứ vào tình […]

Đọc thêm