admin

11/09/2023

Hoạt động Chi bộ

Hôm nay ngày 11/9/2023 Chi bộ Trường Mn Bình Minh tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề quý III năm 2023 để bàn về các nhiệm vụ giải pháp nhằm nâng cao trách nhiệm nêu gương, ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, đạo đức công vụ, xây dựng hình ảnh cán bộ gương mẫu ” Vì nhân dân phục vụ.”
Sau khi đ/c Tràn Thị Thanh Huyền trình bày báo cáo đề dẫn chuyên đề, 6 đồng chí đảng viên trình bày bản tham luận của mình, các tham luận và ý kiến thảo luận tập trung làm rõ thực trạng và nguyên nhân của những hạn chế. Đ/C Bí thư đã tông rhopwj và kết luận một số nội dung nhiệm vụ chính đưa vào nghị quyết.