admin

3/01/2024

Chưa được phân loại

“Bắp cải xanh xanh man mát, lá cải sắp, sắp vòng tròn, búp cải non nằm ngủ giữa…”
🥕🥦🥒Đâu đó trong bài hát, bài thơ về cây bắp cải ít nhiều trẻ cũng có những tò mò, thắc mắc và những hình dung về cây bắp cải . 🥦🥬🫛Tất cả những điều bé thắc mắc, hình dung và tưởng tượng ấy đã được giải đáp trong giờ học khám phá cây bắp cải hôm nay của các con lớp mẫu giáo nhỡ . Những điều tưởng chừng nhỏ bé đó nhưng đối với trẻ là cả một thế giới khám phá trải nghiệm vô cùng thích thú ❤️👍