admin

29/09/2022

Chưa được phân loại

Việc giao nhận thực phẩm hàng ngày trong trường mầm non là rất quan trọng, nhằm công khai minh bạch giữa phụ huynh học sinh, ban giám hiệu, giáo viên, nhân viên nuôi dưỡng và người cung cấp thực phẩm.
Chính vì vậy, Trường MN Bình minh luôn sát sao và thực hiện nghiêm túc lịch giao nhận thực phẩm và phối kết hợp cùng với phụ huynh để đảm bảo chất lượng thực phẩm và mang đến những bữa ăn đảm bảo cả về lượng và chất cho các con.