admin

10/04/2024

chương trình giáo dục mẫu giáo nhỡ

ĐỒNG DAO HỌ RAU

Đồng dao: Họ rau

Rềnh ràng rềnh ràng
Đi chợ mua hàng
Tìm các loại rau
Vị ngọt hàng đầu
Là mớ rau ngót
Có thêm tí bọt
Là nắm rau đay
Mát ruột mới hay
Là bó rau má
Nấu với tôm cá
Là rau cải xanh
Nấu canh rất lành
Là rau láo nháo

Tác giả: Sưu tầm