lethanhdungmnbm lethanhdungmnbm

10/04/2023

Tin tức- Sự kiện

Ơi quyển sách mới tinh
Em viết cho sạch đẹp
Chữ đẹp là tính nết
Của những người trò ngoan
✅ Các con mẫu giáo lớn được làm quen với hoạt động tập tô, các con được rèn kỹ năng cầm bút đúng cách, tư thế ngồi học và cách tô các chữ cái ” O, Ô, Ơ ”

✅Hoạt động: Làm quen với chữ viết

✅Lứa tuổi: Mẫu giáo lớn (5 – 6 tuổi)

✅Đề tài: Tập tô ” O, Ô, Ơ “