lethanhdungmnbm lethanhdungmnbm

27/10/2022

Tin tức- Sự kiện

Để thực hiện KH số 558/KH-KSBT ngày 25/3/2022 của TTKSBT Hà Nội ; KH số 146/KH-UBND ngày 04/04/2022 của UBND quận Tây Hồ về việc tổ chức chiến dịch vệ sinh môi trường – diệt muỗi chủ động phòng bệnh Sốt xuất huyết trên địa bàn quận Tây Hồ năm 2022; Trường Mầm non Bình Minh phát động ” Hành động nhỏ, hiệu quả lớn ” phòng chống bệnh SXH.
Kính đề nghị tất cả CB-GV-NV và HS nhà trường nghiêm túc thực hiện các biện phát phòng bệnh SXH.
– GVCN các lớp phát động tới HS để chủ động phòng bệnh SXH tại gia đình bằng những hành động nhỏ.
Phát động phòng chống dịch SXH 2022