admin

24/10/2022

Tin tức- Sự kiện

“ Một giọt máu cho đi- Một cuộc đời ở lại”
Ngày 23/10/222, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh trường MN Bình Minh tham gia chương trình hiến máu tình nguyện năm 2022.
Dưới đây là một số hình ảnh của buổi tham gia chương trình