admin

15/09/2022

Tin tức- Sự kiện

📌📌📌Thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 nhằm phát triển toàn diện cho trẻ,hôm nay ngày 15/9/2022 Trường MN Bình Minh dưới sự chứng kiến của các ban ngành đoàn thể nhà trường đã thực hiện ký kết với các đơn vị cung ứng thực phẩm và các đơn vị liên kết các câu lạc bộ năng khiếu phù hợp với lứa tuổi mầm non.
📌📌📌 BGH đưa ra những mục tiêu cần đạt cũng như những yêu cầu đối với từng đơn vị nhằm mang lại kết quả tốt nhất cho các con.
🍭🍭🍭Sau đây là một số hình ảnh ghi lại ngày hôm nay