Phùng Thái Linh

1/11/2022

Chưa được phân loại

Giờ học chữ cái của các bạn nhỏ lớp lớp mầu giáo lớn có gì đặc biệt và vui vậy?  Các bác nhỏ lớp Mẫu giáo lớn A3 được làm quen với chữ A,ă,â và chơi những trò chơi thật là hấp dẫn! Với tiêu chí ” Học mà chơi, chơi mà học” các cô giáo đã tổ chức cho các con những trò chơi với chữ cái rất đa dạng! Mong là môn học chữ cái sẽ là một trong những môn học học yêu thích nhất của các bạn nhỏ lớp mẫu giáo lớn