Câu lạc bộ GYMKID

Tại sao phải học Kỹ năng sống?

 • Phương pháp rèn luyện Kỹ năng sống

 • Chương trình Kĩ năng sống (KNS) của trường Mầm Non Bình Minh Tây Hồ liên kết cùng Novastars là chương trình kĩ năng sống duy nhất được Bộ GD&ĐT thẩm định, cho phép giảng dạy tại các cơ sở giáo dục mầm non trên cả nước.

  Được xây dựng trên định nghĩa về Kĩ năng sống của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), chương trình KNS Novastars phát triển toàn diện cho trẻ về 3 nhóm kĩ năng sống là Kĩ năng tự phục vụ, Kĩ năng Giao tiếp xã hội, và Kĩ năng Giải quyết vấn đề.

 • Phương pháp rèn luyện Kỹ năng sống

 • Chương trình Kĩ năng sống (KNS) của trường Mầm Non Bình Minh Tây Hồ liên kết cùng Novastars là chương trình kĩ năng sống duy nhất được Bộ GD&ĐT thẩm định, cho phép giảng dạy tại các cơ sở giáo dục mầm non trên cả nước.

  Được xây dựng trên định nghĩa về Kĩ năng sống của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), chương trình KNS Novastars phát triển toàn diện cho trẻ về 3 nhóm kĩ năng sống là Kĩ năng tự phục vụ, Kĩ năng Giao tiếp xã hội, và Kĩ năng Giải quyết vấn đề.

 • Phương pháp rèn luyện Kỹ năng sống

 • Chương trình Kĩ năng sống (KNS) của trường Mầm Non Bình Minh Tây Hồ liên kết cùng Novastars là chương trình kĩ năng sống duy nhất được Bộ GD&ĐT thẩm định, cho phép giảng dạy tại các cơ sở giáo dục mầm non trên cả nước.

  Được xây dựng trên định nghĩa về Kĩ năng sống của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), chương trình KNS Novastars phát triển toàn diện cho trẻ về 3 nhóm kĩ năng sống là Kĩ năng tự phục vụ, Kĩ năng Giao tiếp xã hội, và Kĩ năng Giải quyết vấn đề.

 • Phương pháp rèn luyện Kỹ năng sống

 • Chương trình Kĩ năng sống (KNS) của trường Mầm Non Bình Minh Tây Hồ liên kết cùng Novastars là chương trình kĩ năng sống duy nhất được Bộ GD&ĐT thẩm định, cho phép giảng dạy tại các cơ sở giáo dục mầm non trên cả nước.

  Được xây dựng trên định nghĩa về Kĩ năng sống của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), chương trình KNS Novastars phát triển toàn diện cho trẻ về 3 nhóm kĩ năng sống là Kĩ năng tự phục vụ, Kĩ năng Giao tiếp xã hội, và Kĩ năng Giải quyết vấn đề.

Phản hồi về chương trình học Kỹ năng sống

Vui 100%
Tương tác 100%
Hào hứng 100%
Chơi mà học 100%

Chương trình KNS Novastars được tổ chức theo hình thức liên kết tại trường Mầm non Bình Minh. Chúng tôi tin rằng việc xây dựng, và rèn luyện các kĩ năng sống và các thói quen tích cực sẽ giúp các bạn nhỏ trở nên Thành Công và Hạnh Phúc trong tương lai.

 • Kỹ năng sống

  SĨ SỐ LỚP: 25 HỌC SINH
 • 1,6tr 16 buổi

  Học viên đăng ký level 1 sẽ được tặng 01 áo đồng phục Babychess trị giá 200.000.

  Thời lượng: 30 phút/buổi

  Đăng ký

 • Kỹ năng sống 2

  SĨ SỐ LỚP: 25 HỌC SINH
 • 1,6tr 16 buổi

  Học viên đăng ký level 2 sẽ được tặng 01 áo đồng phục Babychess trị giá 200.000.

  Thời lượng: 30 phút/buổi

  Đăng ký

 • Kỹ năng sống 3

  SĨ SỐ LỚP: 25 HỌC SINH
 • 1,6tr 16 buổi

  Học viên đăng ký level 3 sẽ được tặng 01 áo đồng phục Babychess trị giá 200.000.

  Thời lượng: 30 phút/buổi

  Đăng ký

 • Kỹ năng sống 4

  SĨ SỐ LỚP: 25 HỌC SINH
 • 1,6tr 16 buổi

  Học viên đăng ký level 4 sẽ được tặng 01 áo đồng phục Babychess trị giá 200.000.

  Thời lượng: 30 phút/buổi

  Đăng ký

Con số Mầm Non Bình Minh Tây Hồ

360

Sĩ số

65

Giáo viên

17

Phòng học

4

Hệ đào tạo