nguyenthuymnbm nguyenthuymnbm

19/09/2023

Chưa được phân loại

🌱🌱Trẻ em luôn là đối tượng dễ bị tổn thương và gặp nguy hiểm nhất khi có sự cố hỏa hoạn xảy ra. Vì vậy, trong chương trình giáo dục mầm non của trường Mầm non Bình Minh luôn có các tiết học để hướng dẫn trẻ các kỹ năng phòng chống hỏa hoạn để bảo vệ bản thân an toàn. 🔥🔥Mục đích chính của việc trang bị kỹ năng phòng chống hỏa hoạn trong chương trình giáo dục mầm non này là giúp trẻ nhận biết những mối nguy hiểm tiềm tàng xung quanh, nhận biết các nguyên nhân gây ra hỏa hoạn và cách phòng tránh. 🌱🌱 Hãy bảo vệ trẻ từ những việc làm nhỏ nhất🌱🌱