lethanhdungmnbm lethanhdungmnbm

2/03/2023

Tin tức- Sự kiện

📌Thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn và ứng dụng phương pháp dạy học tiên tiến trong giáo dục trẻ.
Hôm nay 2/3/2023 trường MN Bình Minh tổ chức cho giáo viên Nhà trường dự kiến tập chuyên đề ứng dụng phương pháp Montesori vào dạy trẻ tại lớp mẫu giáo lớn.

Đề tài: Trò chơi với các con số.
Lứa tuổi 5-6 tuổi.

Sau buổi kiến tập BGH, tổ chuyên môn và giáo viên đã cùng nhau trao đổi, chia sẻ và rút kinh nghiệm để hiệu quả ứng dụng ngày được nhân rộng và nâng cao.
Dưới đây là một số hình ảnh của buổi kiến tập 🎈🎈🎈