Người thầy nắm lấy bàn tay, mở lối tâm trí và chạm vào trái tim

Địa chỉ: Ngõ 218 Lạc Long Quân
Điện thoại: 02437532567
Thông tin chi tiết:
Vũ Thị Thêu
Họ và tên Vũ Thị Thêu
Ngày tháng năm sinh 14/05/1976
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên
Học hàm, học vị Cử nhân
Trình độ Cao đẳng
Thuộc về bộ phận Tổ dạy
Địa chỉ Nghĩa Đô
Điện thoại 0823605686
Email vutheu.hn@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Kinh nghiệm

20 năm

Thành tích

Giáo viên giỏi cấp quận Giáo viên giỏi cấp trường