Người thầy nắm lấy bàn tay, mở lối tâm trí và chạm vào trái tim

Địa chỉ: Ngõ 218 Lạc Long Quân
Điện thoại: 02437532567
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Xuân Phương
Giáo viên Nguyễn Thị Xuân Phương
Ngày tháng năm sinh 30/01/1990
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cử nhân
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Tổ dạy
Địa chỉ Ngoại giao đoàn
Điện thoại 0988920901
Email pukupuku3001@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách