Người thầy nắm lấy bàn tay, mở lối tâm trí và chạm vào trái tim